ASUS ROG G501JW - Uygunluk Beyanı (R & TTE Direktifi 1999 / 5 / EC)

background image

Uygunluk Beyanı (R & TTE Direktifi 1999 / 5 / EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

[Madde 3]’de olduğu gibi elzem gereksinimler

[Madde 3.1a]’de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma

gereksinimleri

[EN 60950]’ye göre elektrik güvenliği için test etme

[Madde 3.1b]’de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma

gereksinimleri

[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için

test etme

[Madde 3.2]’de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde

kullanımı

[EN 300 328-2]’e göre radyo test dizileri