ASUS ROG G501JW - framsidan

background image

framsidan

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och

blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus.

Se följande tabell för detaljer:

Färg

Status

Fast grönt

Den bärbara datorn är ansluten till

ett strömuttag, laddar batteriet och

batteristyrkan ligger mellan 95 % och

100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten till

ett strömuttag, laddar batteriet och

batteristyrkan ligger under 95 %.

Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med batteriet

och batteristyrkan är mellan 10% och

100%.

Aktivitetsindikator för enheter

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn öppnar de

interna lagringsenheterna.

background image

E-manual för bärbar dator

21