ASUS ROG G501JW - Funkcija kačenja

background image

Funkcija kačenja

Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije sa obe strane, omogućavajući

vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.

VAŽNO! Pre korišćenja funkcije kačenja, uverite se da je rezolucija ekrana

vašeg notebook računara podešena na 1366×768 piksela ili više.

Traka za kačenje

background image

E-priručnik za notebook računar

57

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Zadržite pokazivač miša u vrhu ekrana.

3.

Kada se pokazivač promeni u ikonu ruke,

prevucite aplikaciju na levu ili desnu stranu

panela za prikaz.

4.

Pokrenite još jednu aplikaciju.

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Pritisnite

i taster sa strelicom nalevo ili

nadesno da biste zakačili aplikaciju u levo ili desno

okno.

3.

Pokrenite još jednu aplikaciju. Ona će automatski

biti postavljena u prazno okno.

Korišćenje funkcije kačenja

Koristite panel dodirnog ekrana*, tačped ili tastaturu laptopa da biste

aktivirali i koristili kačenje.

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Tapnite i zadržite gornji deo aplikacije i prevucite

ga na levu ili desnu stranu ekrana sve dok se ne

pojavi traka za kačenje.

3.

Pokrenite još jednu aplikaciju.

* samo na pojedinim modelima

background image

58

E-priručnik za notebook računar