ASUS ROG G501JW - Klávesy funkcií

background image

lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Znižuje jas podsvietenia klávesnice

Zvyšuje jas podsvietenia klávesnice

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

Slúži na vypnutie panela displeja

Prepína režim zobrazenia

Poznámka: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená

do prenosného počítača.

Zapína alebo vypína dotykový panel

background image

38

notebooku Elektronická príručka

Znižuje hlasitosť reproduktaleboa.

Zvyšuje hlasitosť reproduktaleboa.

Zapína alebo vypína reproduktalebo.