ASUS ROG G501JW - Používanie klávesnice

background image

Používanie klávesnice

Prepne notebook do režimu sleep mode (režim

spánok)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane

mode (režim lietadlo)

Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim