ASUS ROG G501JW - Pohľad zhaleboa

background image

Pohľad zhaleboa

POZNÁMKA: Usporiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo

krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na vašom

modeli notebooku.

background image

notebooku Elektronická príručka

15

Indikátalebo kamery

The camera indicatalebo lights up when the built-in camera is in use.

kamera

Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať

fotografie alebo nahrávať videá.

Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom

prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja

v závislosti na stave okolitého svetla.

Panel displeja

ento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie

fotografií, videí a ďalších multimediálnych súbaleboov vo vašom

prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka*

Táto dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením poskytuje

vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších

multimediálnych súbaleboov vo vašom prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka umožňuje tiež ovládať prenosný počítač

dotykovými gestami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Using touch screen

panel Gestures(Používanie gest na dotykovej obrazovke) v tejto

príručke.

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti

s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje

používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a

regiónu.

background image

16

notebooku Elektronická príručka

Indikátor zámku veľkých písmen

Tento indikátor sa rozsvieti po aktivovaní funkcie veľkých písmen

(CapsLock). Používanie funkcie veľkých písmen vám umožňuje

písať veľké písmená (napr. A, B, C) pomocou klávesnice

notebooku.

Plocha touchpad

Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po

obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež

stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie gest na

dotykovej obrazovke tejto príručke.

Sieťový vypínač

Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo vypnite.

Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač prepnúť

do režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie a zapnúť ho z

režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie.

V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a

podržte tlačidlo napájania po dobu asi desať (10) sekúnd, kým sa

prenosný počítač vypne.

Číslicová klávesnica

Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma

funkciami:. zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová

klávesnicav tejto príručke.

background image

notebooku Elektronická príručka

17