ASUS ROG G501JW - Zapnutie možnosti obnovy 

background image

Zapnutie možnosti obnovy

Ak chcete získať prístup k niektorej z dostupných možností obnovy

prenosného počítača a používať ju, vykonajte nasledujúce kroky.

1.

Spustite panel úloh a vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

2.

Vyberte možnosť Change PC Settings (Zmeniť nastavenia

počítača).

background image

84

notebooku Elektronická príručka

3.

V možnosti PC Settings (Nastavenia počítača) vyberte položku

Update and recovery (Aktualizovať a obnoviť).

4.

V možnostiach Update and recovery (Aktualizovať a obnoviť)

vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte tú

možnosť obnovy, ktorú chcete vykonať.

background image

notebooku Elektronická príručka

85