ASUS ROG G501JW - FOR BRUK MED BÆRBARE ENHETER 

background image

FOR BRUK MED BÆRBARE ENHETER

Erklæring vedrørende strålingseksponering:

Denne enheten imøtekommer myndighetenes krav for eksponering til

radiobølger.

Denne enheten er konstruert og fremstilt så den ikke skal overstige

strålegrensene ved eksponering for radiofrekvent (RF) energi satt av

den amerikanske regjeringens føderale kommunikasjonstilsyn

(FCC = Federal Communications Commission).

Eksponeringsstandarden for trådløst utstyr bruker en måleenhet kjent

som SAR (Specific Absorption Rate), som forteller hvordan radiobølgene

blir absorbert. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. * SAR-tester

gjennomføres med standard betjeningsposisjoner godtatt av FCC hvor

testutstyret sender ved det høyest sertifiserte effektnivået på alle de

testede frekvensbåndene.