ASUS ROG G501JW - CE-markering

background image

CE-markering

CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-

richtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit” en 2006/95/EG

“Laagspanningsrichtlijn”.

CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het

Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende

radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van

conformiteit.
De hoogste CE SAR-waarde voor het apparaat is 0,436 W/kg.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

101