ASUS ROG G501JW - VALSTS KODA ATLASEI (WLAN IERĪCĒM)

background image

VALSTS KODA ATLASEI (WLAN IERĪCĒM)

PIEZĪME. Valsts koda atlase iespējama modeļiem, kas nav paredzēti ASV

tirgum, un nav pieejama visiem ASV tirgum paredzētajiem modeļiem.

Pēc FCC noteikumiem visiem ASV tirgotajiem Wi-Fi modeļiem jābūt

noregulētiem tā, lai darbotos tikai ASV kanālos.

background image

100

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Atbilstības deklarācija