ASUS ROG G501JW - PĀRNĒSĀJAMAJĀM IERĪCĒM 

background image

PĀRNĒSĀJAMAJĀM IERĪCĒM

Pakļaušanas radiācijas iedarbībai paziņojums:

Šī ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu

iedarbībai.

Šī ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības

Federālās sakaru komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu

radio frekvenču (RF) enerģijas iedarbībai.

Bezvadu ierīču pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar

mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC

noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. *SAR testi tiek veikti, izmantojot

standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi FCC ar ierīci, kas pārraida

tās augstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču

joslās.