ASUS ROG G501JW - Cipartastatūra

background image

Cipartastatūra

PIEZĪME. Cipartastatūras izkārtojums var atšķirties pēc modeļa vai

teritorijas, bet lietošana ir identiska.

Cipartastatūra ir pieejama ko konkrētiem

piezīmjdatora modeļiem. Šo tastatūru varat

izmantot ciparu ievadīšanai vai kā rādītāja

virziena taustiņus.

Nospiediet taustiņu

, lai pārslēgtu starp

tastatūras izmantošanu ciparu

taustiņiem un rādītāja virziena

taustiņiem.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

39

3. nodaļa.