ASUS ROG G501JW - Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) – CE

background image

Radijo dažnių (RF) poveikio informacija (SAR) -

CE

Šis įrenginys atitinka ES rekomendacijos (1999/5/EB) dėl elektromagnetinių laukų

poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.

Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos

dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės

organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos

Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas

vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2.0 W/kg, vidutiniškai

tenkantys 10 gramų kūno audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos

nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno savybės, jos atitinka ICNRP

poveikio rekomendacijas ir Europos standartus EN 50566 ir EN 62209-2. SAR

matuojamas tiesiogiai prie kūno priglaustu prietaisu, tuo pat metu siunčiant

didžiausios leidžiamos galios signalą visomis mobiliojo telefono dažnių juostomis.

background image

102

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Prancūzijos apribotas bevielio dažnio

diapazonas

Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju

maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:

10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.

Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje

tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos

ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai

2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW

Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW