ASUS ROG G501JW - Taikomųjų programų suasmeninimas

background image

Programų paleidimas

Jeigu programą norite paleisti, bakstelėkite ją.

Pelės žymiklį laikykite virš programos, tada spaustelėkite

kairįjį klavišą arba vieną kartą palieskite, kad ji būtų

paleista.

Dukart paspauskite

, o tada, naudodami

rodyklių klavišus, peržiūrėkite taikomąsias programas.
Paspauskite

, kad paleistumėte taikomąją

programą.

Bakstelėkite ir laikykite palietę programos langelį, paskui

nuvilkite jį į kitą vietą.

Dukart bakstelėkite programos langelį, paskui vilkite jį ir

numeskite kitoje vietoje.

*tik tam tikruose modeliuose

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

49

Taikomųjų programų langelių dydžio keitimas

Taikomųjų programų langelių šalinimas iš pradžios ekrano

Programą palieskite ir laikykite, kad aktyvintumėte

„Customize“ (individualizavimo) juostą, paskui palieskite

ir pasirinkite programos išklotinės dydį.

Programą palieskite ir laikykite, kad aktyvintumėte

„Customize“ (individualizavimo) juostą, paskui palieskite

, kad atkabintumėte programą.

Programą spustelėkite dešiniuoju klavišu, kad

aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo) juostą,

paskui palieskite / spustelėkite

ir pasirinkite

programos išklotinės dydį.

Spustelėkite programą dešiniuoju klavišu, kad

aktyvintumėte „Customize“ (individualizavimo) juostą,

paskui palieskite / spustelėkite

.

background image

50

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Programų uždarymas

Norėdami uždaryti programą, bakstelėkite viršutinę

veikiančios programos lango dalį ir laikydami nuvilkite

ją į ekrano apačią.

1.

Pelės žymiklį patraukite į paleistos programos

viršų ir palaukite, kol žymiklis pavirs rankos

piktograma.

2.

Programą vilkite ir numeskite ekrano apačioje,

kad ji būtų uždaryta.

Būdami paleistos programos lange, spauskite

.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

51