ASUS ROG G501JW - Teave juhendi kohta

background image

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie sülearvuti riist- ja tarkvara

funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse

peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti riistvara üksikosi.

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8.1

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi

Windows® 8.1 kasutamisest sülearvutis.

4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Selles peatükis on kirjeldatud käivituseelse enesetesti kasutamist

sülearvuti sätete muutmiseks.

Nipid ja KKK

Sellest peatükist leiate soovitusi ning riist- ja tarkvara

puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi, mis aitavad teil oma

sülearvutit hooldada ja selle lihtsamaid probleeme lahendada.

Lisad

Selles osas on sülearvuti kohta kehtivad hoiatused ja

ohutusteatised.

background image

8

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend