ASUS ROG G501JW - RIIGIKOODI VALIMISE KOHTA (WLAN-SEADMED)

background image

RIIGIKOODI VALIMISE KOHTA (WLAN-SEADMED)

MÄRKUS. Riigikoodi valimine kehtib vaid mitte-USA turu kohta ning

USA mudelite puhul seda ei kasutata. FCC määruse kohaselt tohib USAs

turustada ainult selliseid WiFi-seadmeid, mis ei tööta muudel kanalitel

peale USAs kasutusel olevate.

background image

100

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Declaration of Conformity