ASUS ROG G501JW - Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

background image

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine

(SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/5/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete

piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna

kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute

teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud

teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt

soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr"

(SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini.

Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni

(ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega

kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN 50566 ja EN 62209-2. SAR

on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga

ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise

kõikidel sagedustel.

background image

102

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid

Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on

maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised:

10 mW kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz–2483,5 MHz)

100 mW sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

MÄRKUS. Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni

2483,5 MHz.

Välistingimustes kasutamiseks on mõned järgmised võimalused. Eravalduses

või avalik-õiguslike isikute eravalduses toimub kasutamine vastavalt

kaitseministeeriumi eelloa protseduurile ning maksimaalne lubatud võimsus

on 100 mV sagedusribas 2446,5 - 2483,5 MHz. Riigimaal ei ole seadme

välistingimustes kasutamine lubatud.

Allpool esitatud maakondades kogu 2,4 GHz ribalaiuse puhul:

Maksimaalne lubatud võimsus siseruumides kasutamisel on 100 mW

Maksimaalne lubatud võimsus välistingimustes on 10 mW