ASUS ROG G501JW - MOBIILSEADMETE KASUTAMISE KOHTA 

background image

MOBIILSEADMETE KASUTAMISE KOHTA

Kiirgusnormide deklaratsioon:

See seade vastab valitsuse nõuetele raadiolainetega kokkupuute kohta.

Seade on konstrueeritud ja toodetud mitte ületama raadiosagedusliku

(RF) kiirguse piirnorme, mille on kehtestanud USA valitsuse föderaalne

sidekomisjon.

Juhtmevaba ühendusega seadmeid käsitlevas kiirgusstandardis

kasutatakse mõõtühikut SAR (kiirgusenergia erineeldumiskiirus).

FCC-s sätestatud SARi piirmäär on 1,6 W/kg. *Katsed SAR-i mõõtmiseks

tehakse FCCs määratletud standardsetes kasutamisasendites seadmega,

mis edastab tugevaimat seadme sertifikaadile vastavat signaali kõikides

testi sagedusvahemikes.