ASUS ROG G501JW - CE märgis

background image

CE märgis

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele

Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ

“Elektromagnetiline ühilduvus” ja 2006/95/EÜ “ Madalpinge direktiiv” nõuetele.

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta

direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu

lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,436 W/kg.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101