ASUS ROG G501JW - Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

background image

Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

Lisaks rakendustele, mis on juba Käivitusvaatele kinnistatud, saate teisi

rakendusi avada ka Rakenduste aknas.

MÄRKUS: Eri mudelite puhul kuvatakse ekraanile erinevaid rakendusi.

Järgmine ekraanipilt on ainult viitav.

Rakenduste akna käivitamine

Rakenduste akna saate avada sülearvuti puuteekraani*, puuteplaadi või

klaviatuuri abil.

Viibake käivituskuval üles.

Käivituskuval klõpsake nuppu

.

Vajutage käivituskuval

ning seejärel vajutage

.

* ainult valitud mudelitel

background image

52

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Täiendavate rakenduste kinnistamine Käivitusvaatele

Puuteekraani* või puuteplaadi abil saate Käivitusvaatele paigutada ka

muid rakendusi.

1.

Käivitage kuva All Apps (Kõik rakendused.)

2.

Toksake ja hoidke käivituskuval rakendust,

mille soovite vaatele lisada, et aktiveerida

kohandamisriba. Kui kohandamisriba on aktiivne,

võite toksata ka teistel rakendustel, et need

käivituskuvale lisada.

3.

Koputage ikooni

, et lisada app

käivitusekraanile.

1.

Käivitage kuva All Apps (Kõik rakendused.)

2.

Tehke paremklõps rakendustel, mille soovite

lähtekuvale lisada.

3.

Toksake/klõpsake ikooni

, et valitu

rakendused kinnitada lähtekuvale.

* ainult valitud mudelitel

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

53

Külgriba "Charms bar"

Külgriba "Charms bar" on tööriistariba, mille saab käivitada ekraani

paremal serval. See koosneb mitmest tööriistast, mis võimaldavad

ühiskasutada rakendusi ja kohandada kiirelt sülearvuti sätteid.