ASUS ROG G501JW - Funktsiooniklahvid

background image

Funktsiooniklahvid

Sülearvuti klaviatuurilt saab funktsiooniklahvide abil käivitada järgmised

käsud.

Lülitab sülearvuti režiimi Sleep mode

(puhkerežiimile)

Lülitab režiimi Airplane mode (lennurežiimi)

sisse-välja

MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi)

aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja

lülitatud.

Klaviatuurivalgustuse heleduse vähendamine

Klaviatuurivalgustuse heleduse suurendamine

Vähendab ekraani heledust

Suurendab ekraani heledust

Lülitab ekraanipaneeli välja

Ekraanirežiimi ümberlülitus

MÄRKUS. Veenduge, et teine kuvar on sülearvutiga

ühendatud.

Lülitab puuteplaadi sisse-välja

background image

38

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Lülitab kõlari sisse-välja

Alandab kõlari helitugevust

Tõstab kõlari helitugevust