ASUS ROG G501JW - Esikülg

background image

Esikülg

Toiteindikaator

Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub

aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis.

Kahevärviline aku laadimisindikaator

Kahevärviline LED-indikaator annab aku laadimisoleku kohta

järgmist visuaalset teavet. Vt üksikasju järgmisest tabelist.

Värv

Olek

Pidev roheline

Sülearvuti on ühendatud pistikupessa,

akut laaditakse ja aku täituvus on

vahemikus 95% kuni 100%.

Pidev oranž

Sülearvuti on ühendatud pistikupessa,

akut laaditakse ja aku täituvus on alla

95%.

Indikaator on

kustunud

Sülearvuti töötab akurežiimis ja aku

täituvus on vahemikus 10% kuni

100%.

Ajami olekuindikaator

See indikaator süttib, kui sülearvuti siseneb

sisemäluseadmetesse.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

21

2. peatükk.