ASUS ROG G501JW - UL sikkerhedsnoter

background image

UL sikkerhedsnoter

Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er

beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har

en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og

105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical

Code (NFPA 70).

Når du anvender din Bærbare PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler

altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og

personskader, inklusive det følgende:

Brug ikke din Bærbare PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar,

vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en

svømmepøl.

Brug ikke din Bærbare PC under en elektrisk storm. Der kan være en fjern

risiko for elektriske stød fra lynnedslag.

Brug ikke din Bærbare PC i nærheden af en gaslækage.

Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære

(opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier

indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange

består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie,

parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med

en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

Smid ikke din Bærbare PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan

eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle

affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af

brand eller eksplosion.

Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at

reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.

Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af

fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

background image

Notebook PC E-Manual

105