ASUS ROG G501JW - TIL BRUG MED BÆRBARE ENHEDER 

background image

TIL BRUG MED BÆRBARE ENHEDER

Erklæring vedrørende strålingseksponering

Denne enhed overholder regeringens krav vedrørende radiobølger.

Denne enhed er designet og produceret til ikke at overskride

emissionsgrænserne for eksponering af radiofrekvensenergi (RF),

som er bestemt af FCC (Federal Communicaitions Commission) i den

amerikanske regering.

Eksponeringsstandarden for trådløse enheder anvender en

måleenhed kendt som den specifikke absorptionsrate eller SAR. SAR-

grænsen, som er angivet i FCC, er 1,6 W/kg. SAR-testene udføres med

standarddriftsplaceringer, som er godkendt af FCC, og hvor enheden

sender på dens højeste, certificerede strømniveau på alle testede

frekvensbånd.