ASUS ROG G501JW - Sikkerhedsinformation for optisk drev

background image

Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske drev, må du ikke

forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du

venligst kontakte en professionel tekniker for hjælp.

Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE DIREKTE IND I

STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug

Administration implementerede reguleringer for laser produkter den 2. august,

1976. Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1. august,

1976. Opfyldelse er påkrævet for produkter der markedsføres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer

andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for

laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed

omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering,

undtagen siderne hvor IO-portene findes.

background image

108

Notebook PC E-Manual