ASUS ROG G501JW - Oplysninger om udsættese for RF (SAR) – CE

background image

Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE

Denne enhed overholder EU kravene (1999/5/EC) om begrænsning af den

brede offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter, ved hjælp af

sundhedsbeskyttelse.

Disse grænser er en del af omfattende anbefalinger om beskyttelse af

offentligheden. Disse anbefalinger er blevet udviklet og kontrolleret af

uafhængige videnskabelige organisationer via regelmæssige og grundige

evalueringer af videnskabelige undersøgelser. Måleenheden, som bruges i Det

Europæiske Råd's anbefalede grænse for mobile enheder, er "Specific Absorption

Rate (Specifik absorberingshastighed" (SAR), og SAR grænsen er 2,0 W/kg i

gennemsnit over 10 gram kropsvæv. Den opfylder kravene fra ICNIRP (International

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Vedrørende brug ved siden af kroppen, er denne enhed blevet testet og

imødekommer ICNRP-retningslinjerne vedrørende eksponering, samt de

europæiske standarder EN 50566 og EN 62209-2. SAR-værdien måles mens

mobilenheden har direkte kontakt med kroppen, samtidig med at den sender

med den højste certificerede udgangseffekt på alle af dens frekvensbånd.

background image

102

Notebook PC E-Manual

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i

Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst

case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på

private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig

autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret

effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige

områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW

Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW