ASUS ROG G501JW - Set oppefra

background image

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Notebook-

computeren er muligvis anderledes ud, afhængig af hvilken model du har.

background image

Notebook PC E-Manual

15

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera

anvendes.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder

og optage videoer med Notebook PC’en.

Omgivende lyssensor

Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i

dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere

lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og

andre multimediefiler på Notebook PC’en.

Berøringsskærmen (på udvalgte modeller)

Berøringsskærmen giver en god fremvisning af billeder, videoer

og andre multimediefiler på Notebook pc’en. Skærmen giver dig

mulighed for, at betjene din notebook-pc ved brug af forskellige

fingerbevægelser.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruges fingerbevægelser på din berøringsskærm i denne manual.

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en

trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge

funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til

Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

background image

16

Notebook PC E-Manual

Indikator for låsning af store bogstaver

Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver er aktiveret.

Med låsning af store bogstaver kan du indtaste store bogstaver

(f.eks. A, B, C) med Notebook PC’ens tastatur.

Touchpad

Touchpad’en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med

flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en

intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en

almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan

bruger du fingerbevægelser på din touchpad i denne manual.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC’en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at

sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis

den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC’en ikke reagerer, holder du tænd/sluk-

knappen nede i mindst 10 sek., indtil Notebook PC’en slukker.

Numerisk tastatur

Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller

som piletaster.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Numerisk tastatur i denne manual.

background image

Notebook PC E-Manual

17