ASUS ROG G501JW hjælp

background image

Første udgave

December 2014

DA9943

Notebook PC

E-Manual

background image

2

Notebook PC E-Manual

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres

på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK

COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG

ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS'

DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM

HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF

FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV),

SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders

registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens

fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN

TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER

SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL

PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til

erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning

fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død),

skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af

undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt,

skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers

og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV

MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER

INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE

OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM

MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

background image

Notebook PC E-Manual

3

Indholdsfortegnelse

Om denne manual ....................................................................................................7

Konventioner, brugt i denne manual ....................................................................... 8
Ikoner .................................................................................................................................. 8
Typografi ............................................................................................................................ 8

Sikkerhedsforskrifter ................................................................................................9

Sådan bruger du din Notebook PC .......................................................................... 9
Sådan passer du på Notebook PC'en ...................................................................... 10
Ansvarlig bortskaffelse ................................................................................................. 11

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende .............................................................................14

Set oppefra........................................................................................................................ 14
Højre side ........................................................................................................................... 17
Venstre side....................................................................................................................... 18
Forside ................................................................................................................................ 20

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang ...................................................................................................................22

Sådan oplader du Notebook PC'en. ......................................................................... 22
Løft for at åbne skærmpanelet................................................................................... 24
Tryk på tænd/sluk knappen. ....................................................................................... 24

Tilslutning af eksterne enheder ............................................................................25

Tilslutning til en ekstern skærm ................................................................................ 25

Fingerbevægelser på beøringsskærme* og på touchpad ..........................26

Sådan bruges fingerbevægelser* på din berøringsskærm ............................. 26
Sådan bruger du fingerbevægelser på din touchpad ....................................... 30

Brug af tastatur ...........................................................................................................37

Funktionstaster ................................................................................................................ 37
Windows® 8.1 taster ...................................................................................................... 38
Numerisk tastatur ........................................................................................................... 38

background image

4

Notebook PC E-Manual

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8.1

Start for første gang ..................................................................................................40
Windows® UI ...............................................................................................................41

Startskærm ........................................................................................................................ 41
Hotspots ............................................................................................................................. 42
Start-knappen .................................................................................................................. 45
Tilpasning af startskærmen ........................................................................................ 47

Sådan arbejder du med Windows-apps ............................................................48

Sådan starter du apps ................................................................................................... 48
Tilpasse apps .................................................................................................................... 48
Få adgang til Apps-skærmen ..................................................................................... 51
Charms bar ........................................................................................................................ 53
Snap-funktionen ............................................................................................................. 56

Andre tastaturgenveje .............................................................................................58
Tilslutning til trådløse netværk .............................................................................60

Wi-Fi-tilslutning ............................................................................................................... 60
Bluetooth .......................................................................................................................... 61
Flyfunktion ........................................................................................................................ 62

Tilslutning til netværk via kabel ...........................................................................63

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse ...................... 63
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse ........................................... 64

Sådan slukker du for Notebook PC'en ...............................................................65

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre .................................................... 65

Windows® 8.1 låseskærm .......................................................................................66

Sådan fortsætter du fra låseskærmen ..................................................................... 66
Tilpasning af låseskærmen .......................................................................................... 67

background image

Notebook PC E-Manual

5

Kapitel 4: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) .........................................................................................70

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding ............................. 70

BIOS ................................................................................................................................70

Få adgang til BIOS .......................................................................................................... 70
BIOS-indstillinger ............................................................................................................ 71

Genopretning af systemet......................................................................................81

Sådan slås en gendannelsesindstilling til ............................................................. 83

Tips og ofte stillede spørgsmål

Nyttige tips til din notebook-pc ...........................................................................86
Ofte stillede spørgsmål om hardware ................................................................87
Ofte stillede spørgsmål om software .................................................................90

Tillæg

Overholdelse indbygget modem ............................................................................. 94
Oversigt .............................................................................................................................. 94
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ................................................... 95
Ikke-stemme udstyr ...................................................................................................... 95
Federal communications commission erklæring ................................................ 97
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement ................................. 98
TIL BRUG MED BÆRBARE ENHEDER ........................................................................ 99
TIL BRUG MED LANDEKODER (PÅ WLAN-ENHEDER).......................................... 99
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ............................ 100
CE mærkning advarsel .................................................................................................. 100
Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE ........................................................ 101
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ............................................... 102
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ............................................ 102
UL sikkerhedsnoter ........................................................................................................ 104

background image

6

Notebook PC E-Manual

Krav til strømsikkerhed ................................................................................................. 105
TV Tuner meddelelser ................................................................................................... 105
REACH ................................................................................................................................. 105
Macrovision Corporation produktnote................................................................... 105
Forebyggelse af høretab .............................................................................................. 105
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) ............ 106
Sikkerhedsinformation for optisk drev ................................................................... 107
CTR 21 godkendelse (til bærbar computer med indbygget modem) ......... 108
ENERGY STAR overholdende produkt ..................................................................... 110
Miljømærke - den europæiske union ..................................................................... 110
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse
- overholdelse og erklæring ....................................................................................... 111
ASUS Genbrug / Returservice .................................................................................... 111

background image

Notebook PC E-Manual

7