ASUS ROG G501JW - Nabíjení notebooku

background image

Nabíjení notebooku

A.

Připojte kabel střídavého napájení k měniči střídavého/

stejnosměrného napájení.

B.

Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.

C.

Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku.

Před prvním použitím notebook 3 hodiny nabíjejte.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na

modelu a vašem regionu.

POZNÁMKA:

Informace o napájecím adaptéru:

-

Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř

-

Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz

-

Jmenovitý výstupní proud: 6.32A (120W)

-

Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc

background image

Uživatelská příručka notebooku

23

DŮLEŽITÉ!

Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého

vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého

vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru. Některé modely

notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na

základě dostupné SKU.

Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru důrazně

doporučujeme používat uzemněnou elektrickou zásuvku.

Elektrická zásuvka musí být snadnou přístupná a v blízkosti vašeho

notebooku.

Chcete-li odpojit notebook od hlavního zdroje napájení, odpojte jej

od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si následující zásady pro baterii notebooku.

Baterii uvnitř zařízení smí vyjmout pouze autorizovaný technik ASUS.

V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v tomto

přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemickými

látkami.

Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.

Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.

Nevhazujte do ohně.

Nikdy nezkoušejte zkratovat baterii notebooku.

Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.

V případě úniku přestaňte používat.

Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.

Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.

background image

24

Uživatelská příručka notebooku

Stiskněte tlačítko Start.