ASUS ROG G501JW - Přizpůsobení obrazovky Start

background image

Přizpůsobení obrazovky Start

Operační systém Windows® 8.1 rovněž umožňuje přizpůsobit obrazovku

Start, spouštět systém přímo v režimu pracovní plochy a přizpůsobovat

uspořádání zobrazených aplikací.

Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Start:

nebo

1.

Spusťte pracovní plochu.

2.

Otevřete místní okno klepnutím na libovolné místo

na hlavním panelu vyjma tlačítka Start.

3.

Klepněte na položku Properties (Vlastnosti),

vyberte kartu Navigation (Navigace) a zaškrtněte

požadované volby pro obrazovky Navigace a Start.

4.

Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) uložte nová

nastavení a ukončete operaci.

background image

48

Uživatelská příručka notebooku