ASUS ROG G501JW - Pohled shora

background image

Pohled shora

POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled

klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Vzhled notebooku se může

rovněž lišit podle modelu.

background image

Uživatelská příručka notebooku

15

Kontrolka kamery

Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná

kamera.

Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu

videa.

Snímač okolního osvětlení

Snímač okolního osvětlení detekuje množství okolního světla.

Systém dokáže automaticky přizpůsobit jas displeje okolnímu

světlu.

Panel s displejem

Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení

fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na notebooku.

Panel dotykové obrazovky (volitelný)

Tento panel dotykové obrazovky s vysokým rozlišením nabízí

skvělé zobrazení fotografií, videí a dalších multimediálních

souborů. Rovněž umožňuje ovládat notebook pomocí

dotykových gest.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Používání gest

dotykového panelu v této příručce.

Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves

pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání

funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo

regionu.

background image

16

Uživatelská příručka notebooku

Indikátor zámku velkých písmen

Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce Caps Lock.

Funkce Caps Lock umožňuje psaní velkými písmeny

(např. A, B, C).

Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což

přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce běžné

myši.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Gesta touchpadu v této

příručce.

Tlačítko napájení

Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.

Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku

nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo

hibernace.

Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko

napájení na přibližně deset (10) sekund, dokud se notebook

nevypne.

Číselná klávesnice

Číselná klávesnice se dá přepínat mezi dvěma funkcemi:

zadávání číslic a ovládání kurzoru šipkami.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Numerická klávesnice v

této příručce.

background image

Uživatelská příručka notebooku

17