ASUS ROG G501JW - Přední strana

background image

Přední strana

Indikátor napájení

Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a pomalu

bliká, když je v režimu spánku.

Dvoubarevný indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie. Podrobnosti

najdete v následující tabulce:

Barva

Stav

Svítí zeleně

ASUS Notebook je připojen ke zdroji

napájení, nabíjí jeho baterii a stav

baterie je mezi 95 a 100 %.

Svítí oranžově

ASUS Notebook je připojen ke zdroji

napájení, nabíjí jeho baterii a stav

baterie je nižší než 95 %.

Nesvítí

Notebook je napájen z baterie a stav

baterie je mezi 10 a 100 %.

Indikátor aktivity mechaniky

Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní úložná

zařízení.

background image

Uživatelská příručka notebooku

21