ASUS ROG G501JW - Panel symbolů

background image

Panel symbolů

Panel symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé

straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení

aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení

notebooku.

background image

54

Uživatelská příručka notebooku

Spuštění panel Charms (Symboly)

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci se panel Charms (Symboly) zobrazí

jako skupina bílých ikon. Na obrázku výše je zobrazen panel Charms

(Symboly) po aktivaci.

Pomocí panelu dotykové obrazovky*, dotykové plochy nebo klávesnice

notebooku spusťte panel ovládacích tlačítek.

Posunutím prstu z pravého okraje obrazovky spustíte

panel Charms (Symboly).

Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním

rohu obrazovky.

Stiskněte

.

* pouze u vybraných modelů

background image

Uživatelská příručka notebooku

55

Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo

programů na notebooku.

Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím

sociálních sítí nebo e-mailu.

Start

Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky

Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno

otevřenou aplikaci.

Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení

souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako

je vnější displej nebo tiskárna.

Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho

notebooku.

Obsah Panel symbolů

background image

56

Uživatelská příručka notebooku