ASUS ROG G501JW - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet

Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této příručce.

Aktivace Wi-Fi

Wi-Fi na notebooku aktivujte následujícími kroky:

1.

Aktivujte Charms bar(Panel symbolů).

2.

Klepněte na

a pak na

.

3.

Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte

jeden přístupový bod.

4.

Klepnutím na Connect (Připojit) spusťte síťové

připojení.

POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno

zadat heslo zabezpečení.

5.

Chcete-li povolit sdílení mezi notebookem a

dalšími bezdrátovými systémy, klepněte na tlačítko

Yes (Ano). Pokud nechcete povolit funkci sdílení,

klepněte na tlačítko No (Ne).

background image

Uživatelská příručka notebooku

61