ASUS ROG G501JW - Symbol CE

background image

Symbol CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC

„Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá
zařízení“.

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu

a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o