ASUS ROG G501JW - Slučitelnost interního modemu

background image

Slučitelnost interního modemu

Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC (USA,

Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen podle rozhodnutí

Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní

síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi

v různých zemích neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné

funkce na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů
byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.