ASUS ROG G501JW - PRO POUŽÍVÁNÍ VÝBĚRU KÓDU ZEMĚ (ZAŘÍZENÍ WLAN)

background image

PRO POUŽÍVÁNÍ VÝBĚRU KÓDU ZEMĚ (ZAŘÍZENÍ

WLAN)

POZNÁMKA: Výběr kódu země je pouze pro model, který není určen pro

USA, a není k dispozici pro všechny modely pro USA. Podle předpisu FCC

musí být veškerá WiFi zařízení prodávaná v USA pevně nastavená pro

provoz výhradně na kanálech v USA.

background image

100

Uživatelská příručka notebooku

Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

Základní požadavky uvedené v [článek 3]

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]

Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]

Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou

podle [článek 3.1b]

Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]

Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]

Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]