ASUS ROG G501JW - PRO POUŽÍVÁNÍ PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ 

background image

PRO POUŽÍVÁNÍ PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ

Prohlášení o vlivu vystavení záření:

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro vystavení rádiovým

vlnám.

Toto digitální zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno tak, aby

nepřekračovalo limity vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální

komunikační komisí vlády USA.

Tato norma vlivu vystavení bezdrátovým zařízením používá jako měrnou

jednotku měrný absorbovaný výkon (SAR, Specific Absorption Rate).

Limit SAR dle FCC je 1,6 W/kg. *Testy SAR se provádějí ve standardních

polohách používání schválených FCC a při vysílání na nejvyšší

certifikovaný výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.