ASUS ROG G501JW - Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) – CE

background image

Informace o vystavení elektromagnetickým

polím (SAR) - CE

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/5/EC) na omezení vystavení veřejnosti

elektromagnetickým polím prostředky na ochranu zdraví.

Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení na ochranu veřejnosti. Tato

doporučení vytvořily a ověřily nezávislé vědecké organizace prostřednictvím

pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Měrná jednotka

doporučeného limitu Evropské rady pro mobilní zařízení je „měrný absorbovaný

výkon“ (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně. Splňuje

požadavky organizace ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection).

Na základě testování používání tohoto zařízení v blízkosti lidského těla splňuje

zásady vystavení ICNRP a evropskou normu EN 50566 a EN 62209-2. SAR se měří

při přímém kontaktu zařízení s tělem při vysílání na nejvyšší certifikovaný výstupní

výkon ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.

background image

102

Uživatelská příručka notebooku

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými

frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený

interiérový výkon:

10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5

MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na

soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas

ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu

2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW

Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW