ASUS ROG G501JW - Odpovědi na časté dotazy o softwaru

background image

Odpovědi na časté dotazy o softwaru

1.

Po zapnutí notebooku se rozsvítí indikátor napájení, ale

nikoli indikátor aktivity pevného disku. Rovněž se nezavede

operační systém. Jak to lze opravit?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Stisknutím a podržením vypínače déle než deset (10)

sekund natvrdo vypněte notebook. Zkontrolujte, zda

je správně připojen napájecí adaptér a baterie a potom

zapněte notebook.

Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

2.

Jak postupovat, když se na displeji zobrazí tato zpráva:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyjměte disk nebo jiná média. Stisknutím libovolné klávesy

restartujte.)“?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Odpojte všechna připojená zařízení USB a potom restartujte

notebook.

Pokud problém přetrvává, pravděpodobně došlo k

problému s pamětí notebooku. Požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

3.

Zavádění operačního systému do notebooku je pomalejší,

než obvykle, a operační systém má prodlevy. Jak to lze

opravit?
Odstraňte nedávno nainstalované aplikace nebo aplikace, které

nebyly obsaženy v balíčku s operačním systémem, a potom

restartujte systém.

background image

Uživatelská příručka notebooku

91

4.

Nelze zavést operační systém notebooku. Jak to lze opravit?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Odpojte všechna zařízení připojená k notebooku a potom

restartujte systém.

Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

5.

Proč nelze notebook probudit z režimu spánku nebo

hibernace?

Pro obnovu do posledního funkčního stavu je třeba

stisknout vypínač.

Baterie systému je pravděpodobně zcela vybitá. Připojte

napájecí adaptér k notebooku a k elektrické zásuvce a

stiskněte vypínač.

background image

92

Uživatelská příručka notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

93