ASUS ROG G501JW - Obnova systému

background image

Obnova systému

Možnosti obnovy vašeho notebooku přinášejí možnost obnovy

původního stavu systému nebo prostě obnovy nastavení tak, aby se

zvýšil výkon.

DŮLEŽITÉ!

Před využitím libovolné z možností obnovy vašeho notebooku si

zazálohujte všechna data.

Abyste předešli ztrátě dat, zaznamenejte si důležité údaje, například

nastavení sítě, uživatelská jména a hesla.

Zajistěte, aby byl notebook napájen adaptérem ze zásuvky, až poté

resetujte systém.

Windows® 8.1 nabízí následující možnosti obnovy:

Refresh your PC without affecting your files (Opravit PC bez

ovlivnění souborů) - Tato možnost obnoví stav notebooku

aniž by byly ovlivněny vaše soubory (fotografie, hudba, videa,

dokumenty) a aplikace z Windows® Store.

Tato možnost obnoví výchozí nastavení notebooku a odstraní

ostatní instalované aplikace.

Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše

a znovu instalovat Windows) - Tato možnost obnoví tovární

nastavení notebooku. Před aktivací této možnosti musíte

zálohovat svá data.

background image

82

Uživatelská příručka notebooku

Advanced startup (Upřesnit spuštění) - Tato možnost

zpřístupňuje další pokročilé možnosti obnovy notebooku,

například:

-

Spuštění notebooku z disku USB, ze sítě nebo z DVD disku

Windows pro obnovu.

- Volbou

Troubleshoot (Odstranit potíže) aktivujte

vybranou z pokročilých možností: System Restore (Obnovení

systému), System Image Recovery (Obnovení bitové kopie

systému), Startup Repair (Oprava při spuštění), Command

Prompt (Příkazový řádek), UEFI Firmware Settings (Nastavení

firmwaru UEFI), Startup Settings (Nastavení spouštění).

background image

Uživatelská příručka notebooku

83