ASUS ROG G501JW - Používání gest dotykového panelu*

background image

Používání gest dotykového panelu*

* pouze u vybraných modelů

background image

Uživatelská příručka notebooku

27

Vytažení z horního okraje

Posuv prstem

Na úvodní obrazovce

tažením z horního okraje

vyvolejte pruh Customize

(Přizpůsobit)

Vytažením z horního okraje

běžící aplikace zobrazte její

nabídku.

Posunem prstu rolujte nahoru

a dolů a posunem prstu

posouvejte obsah obrazovky

vlevo a vpravo.

Zmenšení

Zvětšit

Dva prsty umístěné kousek od sebe

přibližte k sobě.

Dva prsty umístěné k sobě

roztáhněte kousek od sebe.

background image

28

Uživatelská příručka notebooku

Klepnutí/dvojí klepnutí

Klepnutí a držení

Klepnutím na aplikaci ji

spustíte.

V režimu pracovní

plochy aplikaci spustíte

poklepáním.

Aplikaci přesunete tak,

že klepnete a držíte její

dlaždici a táhnete ji na

nové místo.

Aplikaci ukončíte tak, že

klepnete a držíte horní

okraj běžící aplikace

a přetažením na dolní

okraj obrazovky aplikaci

ukončíte.

background image

Uživatelská příručka notebooku

29

Tažení nahoru

Tažení dolů

Potažením prstem nahoru po

obrazovce Start otevřete obrazovku

Apps (Aplikace).

Potažením prstem dolů po

obrazovce Apps (Aplikace) se

vrátíte na obrazovku Start.

background image

30

Uživatelská příručka notebooku

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na

obrazovce.

Vodorovný posun

Svislý posun

Úhlopříčný posun