ASUS ROG G501JW - Gesta jedním prstem

background image

Gesta jedním prstem

Klepnutí/dvojité klepnutí

Na úvodní obrazovce Metro spustíte aplikaci klepnutím na ni.

V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojím klepnutím.

Přetažení

Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej

zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete

prst z touchpadu.

background image

32

Uživatelská příručka notebooku

Levé kliknutí

Pravé kliknutí

Kliknutím na aplikaci na

úvodní obrazovce ji spusťte.

V režimu pracovní plochy

aplikaci spustíte dvojitým

kliknutím.

Na úvodní obrazovce

kliknutím aplikaci vyberete

a otevřete pruh nastavení.

Stiskem tohoto tlačítka

můžete také spustit pruh All

Apps (Všechny aplikace).

V režimu pracovní plochy

tímto tlačítkem otevřete

místní nabídku.

POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou

představují levé a pravé tlačítko myši.

background image

Uživatelská příručka notebooku

33

Vytažení z horního okraje

Na úvodní obrazovce vytažením z horního okraje zobrazte pruh

All apps (Všechny aplikace).

V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazte její

nabídku.

Vytažení z levého okraje

Vytažení z pravého okraje

Vytažením z levého okraje

přepínejte běžící aplikace.

Posunutím prstu po pravém

okraji zobrazíte panel Charms

(Symboly).

background image

34

Uživatelská příručka notebooku

Gesta dvěma prsty

Klepnutí

Otočení

Klepnutím dvěma prsty na

touchpad simulujete kliknutí

pravým tlačítkem.

Obraz otočíte umístěním dvou

prstů na touchpad, poté otočením

jednoho prstu po nebo proti směru

hodin; druhý přitom musí zůstat

na místě.

Procházení stránek dvěma prsty

(nahoru/dolů)

Procházení stránek dvěma prsty

(vlevo/vpravo)

Tahem dvou prstů rolujte nahoru

nebo dolů.

Tahem dvou prstů rolujte vlevo

nebo vpravo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

35

Zmenšení

Zvětšení

Táhněte dva prsty na touchpadu

k sobě.

Rozáhněte dva prsty na touchpadu

od sebe.

Přetažení

Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí Tahem

druhého prstu na touchpadu posuvejte položku na nové místo.

background image

36

Uživatelská příručka notebooku

Gesta třemi prsty

Tažení nahoru

Tažení dolů

Tažením tří prstů nahoru zobrazte

všechny běžící aplikace.

Tažením tří prstů dolů přejděte do

režimu pracovní plochy.

background image

Uživatelská příručka notebooku

37

Funkční klávesy

Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy: