ASUS ROG G501JW - Nastavení BIOSu

background image

Nastavení BIOSu

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné

obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.

Boot (Spuštění)

Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení

priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.

1.

Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost startu

č. 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system boot

order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

72

Uživatelská příručka notebooku

2. Stiskněte

a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1

(Možnost startu č. 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Uživatelská příručka notebooku

73

Security (Zabezpečení)

Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele

notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku,

vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku.

POZNÁMKA:

Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele), budete jej muset

zadat před každým spuštěním operačního systému notebooku.

Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce), musíte jej

zadat před vstupem do BIOSu.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

P a s s w o r d . T h e

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

74

Uživatelská příručka notebooku

Pokyny pro vymazání hesla:

1.

Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User

Password (Heslo uživatele) .

2.

Zadejte aktuální heslo a stiskněte

.

3. Pole

Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte

.

4.

Volbou Yes (Ano) potvrďte a poté stiskněte

.

Pokyny pro nastavení hesla:

1.

Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User

Password (Heslo uživatele) .

2.

Zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

3.

Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

75

I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O)

V nabídce Security (Zabezpečení) lze položkou I/O Interface

Security (Zabezpečení rozhraní I/O) zamknout a odemknout

některé funkce rozhraní notebooku.

Pro uzamčení I/O rozhraní:

1.

Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O

rozhraní.

2.

Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a stiskněte

.

3. Vyberte Lock (Zámek).

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

76

Uživatelská příručka notebooku

Zabezpečení USB rozhraní

V nabídce I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) lze

také volbou USB Interface Security (Zabezpečení rozhraní USB)

zamknout a odemknout porty a zařízení.

Pro uzamčení USB rozhraní:

1.

Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O

rozhraní > Zabezpečení USB rozhraní.

2.

Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

POZNÁMKA: Nastavením USB Interface (Rozhraní USB) na Lock

(Zámek) současně zamknete a skryjete volbu External Ports

(Externí porty) a další zařízení zahrnutá pod USB Interface Security

(Zabezpečení rozhraní USB).

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

Uživatelská příručka notebooku

77

Set Master Password (Nastavit hlavní heslo)

V nabídce Security (Zabezpečení) lze volbou Set Master

Password (Nastavit hlavní heslo) nastavit heslo přístupu k

pevnému disku.

Pro nastavení hesla HDD:

1.

Na obrazovce Zabezpečení klepněte na Nastavit hlavní

heslo

2.

Zadejte heslo a stiskněte

.

3.

Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte

.

4.

Klepněte na Nastavit uživatelské heslo

a opakujte dříve

uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

S e t H D D M a s t e r

Password.
Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select

Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

78

Uživatelská příručka notebooku

Save & Exit (Uložit a ukončit)

Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou

Save Changes and Exit (Uložit a ukončit).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Uživatelská příručka notebooku

79

Aktualizování systému BIOS:

1.

Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu

ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.

2.

Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.

3.

Připojte flash disk k notebooku.

4.

Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

5.

V programu BIOS Setup klepněte na Advanced (Pokročilé) >
Start Easy Flash (Spustit Easy Flash)
a stiskněte

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

80

Uživatelská příručka notebooku

6.

Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte.

7.

Po aktualizaci BIOSu klepněte na Exit (Konec) > Restore

Defaults (Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí nastavení

systému.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G501
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Uživatelská příručka notebooku

81